Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2007


Λαός είναι όλος αυτός ο κόσμος που βλέπουμε?
Μπα ,πλήθος είναι , μάζα άμορφη είναι.
Όχι όχι μοσχάρια είναι ,ΜΟΥΟΥΟΥ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: