Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Russia: New amphibious all-terrain truck swaps swamps for snow piles

Δεν υπάρχουν σχόλια: